Tämä tietosuojaseloste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR 2016/679) mukainen rekisteröidyn informointiasiakirja. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, minkälaisia henkilötietoja voimme kerätä sinusta käyttäessäsi palveluitamme tai ottaessasi yhteyttä Törmälän Reeraamo Oy:n verkkosivustomme kautta, sekä mihin tarkoituksiin voimme tällaisia tietoja käyttää. Käyttämällä palveluitamme, hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version verkossa. Verkkosivuston ja liitännäisten palvelujen jatkuva käyttösi uuden version julkaisun jälkeen katsotaan muokattujen ehtojen hyväksynnäksi.

1. TIEDOT REKISTERISTÄ

Rekisterin nimi:
Törmälän Reeraamo Oy:n asiakasrekisteri

2. REKISTERINPITÄJÄ

Törmälän Reeraamo Oy
Metsälinnankatu 37
32700 HUITTINEN
Y-tunnus: 3363761-4

3. YHTEYSHENKILÖ

Mikael Törmälä
mikael.tormala@reeraamo.fi
040 032 0549

4. TIETOJEN KERÄÄMINEN

Keräämämme henkilötiedot riippuvat palveluista, joita käytät, tilaat tai ostat ja siitä mitä tietoja toimitat meille tässä yhteydessä. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan mm. traficom.fi, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista ja asiakastapaamisista sekä julkisesti saatavilla olevista rekistereistä, kuten Posti ja Fonecta. Verkkosivuiltamme rekisteriin kerätään seuraavat tiedot: IP-osoitetieto tai muu tunniste, ohjelmisto- ja laitteistotiedot, evästeiden kautta kerättävät tiedot, verkkopalvelustamme keräämämme tiedot, muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot. Tallennamme rekisteriimme tiedot, jotka olet itse toimittanut.

5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteriä käytetään EU:n yleistä tietosuoja-asetusta noudattaen: asiakassuhteen ylläpitämiseen ja kehittämiseen; palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen; palvelusta ja tuotteista tiedottamiseen ja viestimiseen sekä palveluiden tuottamisesta johtuvaan laskuttamiseen. Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn kautta saatamme myös lähettää sinulle kohdennettuja markkinointi- tai asiakasviestejä. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. Mikäli et kuitenkaan halua saada meiltä markkinointiviestejä, voit milloin tahansa ilmoittaa asiasta Törmälän Reeraamo Oy:lle.

6. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN KOLMANNELLE OSAPUOLELLE

Törmälän Reeraamo Oy ei myy, vaihda tai muutoin siirrä tunnistamisen mahdollistavia tietojasi ulkopuolisille osapuolille. Tämä ei sisällä luotettuja kolmansia osapuolia, jotka auttavat meitä sivustomme ylläpidossa tai liiketoimintamme suorittamisessa, mutta myös näiden osapuolten on pidettävä tiedot luottamuksellisina. Uskomme, että tietojen jakaminen on tarpeen, kun tavoitteena on tutkia, estää tai muutoin käsitellä laitonta toimintaa, petosepäilyjä, tilanteita,
jotka mahdollisesti uhkaavat jonkin henkilön fyysistä turvallisuutta, käyttöehtojemme rikkomista sekä muissa lain vaatimissa tilanteissa. Ei-yksityisiä tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa muille osapuolille markkinointiin, mainontaan tai muuhun käyttöön.

7. REKISTERIN SUOJAUS

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Toteutamme tarkoituksenmukaisia menettelytapoja henkilötietojen suojaamiseksi sekä estääksemme ja havaitaksemme ulkopuolisten luvattoman pääsyn henkilötietoihin ja henkilötietojen katoamisen. Näin pyrimme turvaamaan henkilötietojen käytettävyyden, saatavuuden, eheyden ja turvallisuuden. Kun rekisteritietoja säilytetään palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus. Rekisteriin pääsy
on ainoastaan Törmälän Reeraamo Oy:n työntekijöillä ja yrityksen verkkopalvelun tuottajan työntekijöillä, joiden tehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

8. EVÄSTEET

Evästeet (”cookies”) ovat pieniä alfanumeerisia tunnisteita, jotka tallentuvat kävijän tietokoneelle / päätelaitteelle kun kävijä vierailee verkkosivulla. Verkkopalvelumme hyödyntää evästeitä, jotta voimme tarjota palvelumme mahdollisimman
käyttäjäystävällisenä ja laadukkaana. Google kerää anonyymejä tilastotietoja sivuston kävijöistä tarkoituksena parantaa palvelun laatua. Google Analytics kerää muun muassa tietoja siitä, millä sivuilla kävijä käy, kuinka kauan kävijä pysyy tietyllä sivulla, mitä kautta kävijä saapui sivulle ja mitä linkkejä kävijä klikkaa. Google saattaa luovuttaa tietoja kolmannella osapuolelle lain niin vaatiessa. Käyttämällä Palveluamme kävijä suostuu luovuttamaan yllämainittujen ehtojen mukaiset tiedot Googlen käyttöön. Mikäli et halua Palvelun saavan tietoja evästeiden avulla, voit kieltää evästeet verkkoselaimen asetuksista. Useimmat nykyaikaisista verkkoselaimista sallivat evästeiden käytön estämisen. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa Palvelun toimivuuteen emmekä voi taata Palvelun virheetöntä toimintaa ilman evästeiden käytön hyväksymistä.

9. SOSIAALISEN MEDIAN LIITÄNNÄISET

Törmälän Reeramo Oy:n sivuilla voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä niin sanottuja sosiaalisen median liitännäisiä (esimerkiksi Facebook, Instagram). Sosiaalisen median liitännäisten käyttäminen voi lähettää tunnistettavaa tietoa kyseisille sosiaalisen median palveluntarjoajille. Liitännäisen avatessasi saatat sallia kolmansien osapuolten internetsivujen evästeiden tallentumisen tietokoneellesi, jolloin näiden hallinnoijat voivat seurata sivun käyttöä, mikäli olet kirjautunut kyseisen palveluntarjoajan sosiaaliseen mediaan. Näihin Törmälän Reeraamo Oy:n sivustoilla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen yksityisyys-, käyttö- ja muita ehtoja. Törmälän Reeraamo Oy:llä ei ole määräysvaltaa tällaisiin kolmansien osapuolten internetsivuihin, eikä täten ole vastuussa mistään niillä julkaistusta materiaalista tai niiden käytöstä.

10. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista rekisterissä. Tarkastus- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna tässä tietosuojaselosteessa määritellylle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää Törmälän Reeramo Oy:tä käsittelemästä sinua koskevia tietoja suoramarkkinointia, etämyyntiä tai mielipidetutkimusta varten ilmoittamalla siitä Törmälän Reeramo Oy:n rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

11. MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN

Voimme muuttaa tätä tietosuojaselostetta lainsäädännön tai teknisten ratkaisujen muuttuessa. Ilmoitamme muutoksista rekisteröidylle erikseen vain, mikäli muutokset ovat merkittäviä tai lainsäädäntö niin edellyttää. Suosittelemme, että tarkistat tämän sivun sisällön säännöllisesti mahdollisten käytäntöjemme muuttumisen varalta.